Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності розроблена на підставі вимог чинного законодавства України та регламенту Європейського парламенту і ради (ЄС) №2016 / 679 від 27.04.2016 (далі – Політика) і є невід’ємною частиною Договору-оферти про використання мобільного застосування MindSelf (далі – Договір).

Метою даної Політики є інформування фізичних осіб, які мають намір стати Користувачами мобільного додатка MindSelf про те, збір якої саме інформації здійснюється для надання права користування Мобільним додатком, передбачених Договором та яким чином вона використовується.

Якщо Ви маєте намір здійснити користування мобільним додатком MindSelf або вже користуєтеся їм, будь ласка уважно ознайомтеся з цією політикою. У разі незгоди з умовами, викладеними в цьому документі, просимо Вас відмовитися від використання мобільного додатку.Факт використання Вами Мобільного додатку підтверджує те, що Ви ознайомилися і приймаєте умови даної Політики в повному обсязі, а також те, що Ви даєте згоду на збір і обробку Ваших персональних даних. Умови Політики можуть бути змінені в будь-який час без персонального повідомлення кожного Користувача шляхом публікації нової редакції Політики в Мобільному додатку та / або в мережі Інтернет за адресою http://mindself.space із зазначенням часу вступу нової редакції в силу. Продовження використання Вами Мобільного додатки після вступу в силу Політики в новій редакції свідчить про прийняття Вами нових умов в повному обсязі.

1. Загальні положення

Визначення термінів, які використовуються в цій політиці, відповідає визначень, наведених в Договорі-оферті про використання мобільного додатку MindSelf.

Цією політикою визначаються:

 • види інформації, яка збирається за допомогою Мобільного додатку для надання прав доступу до Контенту;
 • цілі обробки персональних даних, отриманих від користувачів;
 • категорії одержувачів персональних даних;
 • період зберігання персональних даних;
 • права користувачів як власників персональних даних;
 • умови забезпечення захисту персональних даних.

Особою, яка відповідає за збір і обробку персональних даних, отриманих від Вас в результаті використання Вами Мобільного додатку, є ФОП Перевозчикова Олена Юріївна (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій __________ від ____________ р.) (Далі – Адміністратор).

2. Просимо звернути увагу на те, що ця Політика не поширюється на сайти, перехід на які здійснюється за допомогою посилань, розміщених на Сайті і в Мобільному додатку і осіб, що надають користувачеві суміжні послуги, пов’язані з Договором, зокрема послуги щодо здійснення переказів коштів з метою оплати Підписки по Договору. При переході по посиланнях, розміщених на веб-сайті http://mindself.space, або в мобільному додатку MindSelf , рекомендуємо знайомитися з політикою щодо захисту конфіденційності і персональних даних кожного відповідного сайту.3. Види інформації, яка збирається за допомогою Мобільного додатку, для надання права доступу до Контенту (аудіоматеріалам і відеоматеріалам).Звертаємо увагу на те, що надання послуг, передбачених Договором, не вимагає від Вас повідомлення даних або їх сукупності, що дозволяють здійснити Вашу однозначну ідентифікацію як конкретної особи, тобто користування Мобільним додатком може бути анонімним.

Здійснення Вашої однозначної ідентифікації як конкретної особи можливо в разі, якщо при використанні Мобільного додатку Вами буде надана інформація (окремо або в сукупності) щодо Вашого справжнього імені, ідентифікаційного номера, даних про місцезнаходження або повідомлений один або кілька факторів, які є визначальними для Вашої фізичної , фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної або соціальної сутності. З метою надання права доступу до Контенту запитується мінімальний обсяг інформації, необхідної виключно для ідентифікації Вас як особи, що є Користувачем.

Інформацією, яка запитується і збирається Адміністратором, є:

1. Реєстраційна інформація – інформація, яку надаєте Ви з метою приєднання до Договору і отримання доступу до Мобільного додатком і Контенту, передбачених Договором. До такої інформації належить:

• електронна адреса, або адреса профілю в соціальній мережі;

• нікнейм, який є ім’ям, яке Ви хочете використовувати в мобільному додатку, в разі вчинення Вами реєстрації;

• пароль, за допомогою якого Вами буде здійснюватися підтвердження статусу Користувача.
Інші Ваші дані, які можуть бути віднесені до Персональних даних (наприклад, Ваші прізвище, ім’я, по батькові, дата і рік народження, номер телефону, посада, місце роботи і т.д.), Адміністратор збирає тільки в тому випадку, якщо такі дані добровільно надані Вами як суб’єктом персональних даних в цілях використання функціоналу Мобільного додатку (наприклад, при здійсненні реєстрації користувача як представника організації, заповненні заявки на Корпоративну підписку). Факт надання Вами таких даних є Вашої згоди як суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки. Адміністратор не збирає ніякої інформації, до обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, як то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання , а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (Згідно зі статтею 7 Закону України «Про захист персональних даних», статті 9 регламенту Європейського парламенту і ради (ЄС) №2016 / 679 від 27.04.2016).

2. Інформація про використання Вами Мобільного додатку.

Адміністратор збирає дані про статистику використання Мобільного додатку. Відомості можуть містити сполуки, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті / в Мобільному додатку, використання тих чи інших аудіоматеріалів і відеоматеріалів. Така інформація може мати ознаки персональних даних, якщо вона дозволяє ідентифікувати Вас як конкретну особу.

3. Цілі обробки Персональних даних. Цілями обробки отриманих від Вас персональних даних є:

• адміністрування Мобільного додатку;

• персоналізація сайту і Мобільного додатку користувача;

• направлення рахунків, нагадувань, повідомлень

• статистики використання аудіоматеріалів і відеоматеріалів Мобільного додатку;

• розгляд запитів і скарг, зроблених Вами по роботі Мобільного додатку;

• відправлення повідомлень по електронній пошті, по здійсненим Вами запитам;

• оцінка використання різних функцій Мобільного додатку, якості аудіоматеріалів і відеоматеріалів;

• підвищення функціональності Мобільного додатку;

• визначення аудиторії Мобільного додатку

• забезпечення безпеки Мобільного додатку та запобігання шахрайству.

Крім того, надані Вами дані можуть використовуватися адміністрацією в маркетингових цілях відповідно до чинного законодавства України. При використанні даних користувача для прямого маркетингу (комерційна розсилка і маркетингові повідомлення про нові послуги та пропозиції, які можуть бути цікаві Користувачам), включається посилання, перейшовши за яким користувач може відмовитися від отримання таких повідомлень в майбутньому.

4. Категорії одержувачів Персональних даних.

Отримана від Вас інформація призначена виключно для працівників Адміністратора та осіб, які будуть залучатися адміністрацією з метою надання прав доступу, передбачених Договором. Розкриття інформації таким особам буде здійснюватися виключно в обсязі і з метою, передбачених цією Політикою.

Ваші Персональні дані можуть бути передані адміністрацією іншим особам в наступних випадках:

необхідності захисту прав і законних інтересів Адміністратора і / або інших осіб, що залучаються для надання послуг, передбачених Договором;

• для захисту від шахрайських дій, зловживань або неправомірного використання Мобільного додатку і Контенту;

• у випадках, передбачених законом, в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

• за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані та інформацію;

• надання Вами однозначної згоди на передачу Ваших персональних даних третій особі.

5. Період зберігання персональних даних. 

Персональні дані мають зберігатися протягом всього терміну дії Договору. У разі розірвання Договору отримані від Вас Персональні дані будуть збережені протягом року з дати розірвання Договору.

6. Права користувачів як власників персональних даних.

При наданні Вами персональних даних для обробки, у вас є такі права:

 • право на запит від Адміністратора доступу до ваших персональних даних;
 • право на виправлення будь-яких невірних персональних даних про Вас;
 • право вимагати від Адміністратора видалення Ваших персональних даних;
 • право на обмеження обробки і право на заперечення проти обробки Ваших персональних даних, а також право на мобільність даних;
 • право на відгук в будь-який момент Вашої згоди на обробку персональних даних;
 • право на подачу скарги по обробці Ваших персональних даних.

Для реалізації зазначених прав, Вам необхідно звернутися з письмовою заявою, направденним на електронну адресу [email protected].Якщо у Вас є скарга щодо обробки Ваших персональних даних, Ви можете звернутися з нею до Адміністратора, Упономоченному Верховної Ради по пров людини, або до суду.

7. Умови забезпечення захисту Персональних даних.

Для захисту Ваших персональних даних вживаються всі необхідні заходи від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення із застосуванням відповідних технічних і організаційних інструментів.Ви несете відповідальність за те, щоб пароль, який використовується для доступу до Мобільного додатком, був недоступний третіх осіб. Ми не будемо питати у Вас пароль (крім випадків, коли Ви входите в Особистий кабінет на Сайті і в Мобільному додатку).

8. Контактна інформація. 

Якщо у Вас виникнуть будь-які питання щодо даної Політики, Ви можете звернутися з відповідним запитом за наступною адресою: [email protected].